Sertifikaatit

JLX Industry Oy:lle on myönnetty johtamisjärjestelmien sertifikaatit ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -standardien mukaan

Työturvallisuus, tuotteidemme laatu ja jatkuva toiminnan kehittäminen ovat meille tärkeitä. Siksi toimimme jatkossakin entistä laadukkaammin ja ympäristöystävällisemmin ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaan.

Ympäristöpolitiikka

JLX Industry Oy:llä tarkastellaan yritystä osana ympäristöä ja
yhteiskuntaa. Noudatamme ISO 14001 standardia sekä lainsäädännön ja
viranomaisten vaatimuksia.

Tuotteemme suunnitellaan siten että valmistuksen aikainen ympäristön
kuormitus minimoidaan. Ratkaisumme ovat kehittyneitä, luotettavia ja
pitkäikäisiä. Keskitymme merkittäviin ympäristövaikutuksiin
tuotannossamme kuten raaka-aineiden ja energian käyttöön sekä
kaatopaikkajätteen määrään.

Täytämme lakisääteiset vaatimukset ja muut viranomaismääräykset ja -säännökset. Sitoudumme parantamaan toimintaamme jatkuvasti.

Laatupolitiikka

Haluamme olla merkittävä toimittaja omilla toimialueillamme
Pohjoismaissa ja Euroopassa. Tähän pääsemme seuraavilla toimenpiteillä:

  • – Varmistamalla, että toimintajärjestelmämme täyttää jatkuvasti ISO 9001, ISO 140001 sekä ISO/TS 16949 standardien vaatimukset.
  • Toimimme asiakaslähtöisesti ja avoimesti.
  • Pureudumme asiakkaan tarpeisiin ja teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta tuloksena on tyytyväinen asiakas.
  • Olemme määrittäneet selkeät päämäärät ja tavoitteet sekä arvioimme niiden toteutumista.
  • Noudatamme lainsäädäntöä ja yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.
  • Kehitämme henkilöstöä siten, että kaikki pystyvät vastaamaan oman työnsä laadusta.
  • Asiakaspalaute on perusta palvelujemme kehittämiselle.