Användningsobjekt

Vår lösning för maskin- och anläggningsindustrin

Vi levererar maskin- och anläggningsindustrin olika skräddarsydda lösningar för isolering. Vår personliga, föregripande och raska service omfattar också besök för anpassning av isoleringen och regelbundna utvecklingsmöten. Vår styrka ligger i att vi förstår våra kunders processer och fogfritt kan ansluta oss till dem. Våra experter är erfarna, kompetenta och innovativa och de utarbetar gärna förslag på nya material och produktförbättringar som överensstämmer med de senaste standarderna. Kvalitetsledningen och livscykeltänkandet stöds av detaljerade produktdokument.

Processunderhåll för professionella

Vi erbjuder skräddarsydda kompensatorlösningar för processunderhåll, isolering-, och installationsservice och granskningar. Till vår styrka hör förutom erfarenheten och yrkeskunskapen också förhandsplanering, vilket garanterar så korta driftsavbrott som möjligt. Detta stöds också av våra förhandsinspektioner, produkttillverkning som till och med utförs på plats och ställe och snabba reaktioner vid problem. Vi förvarar alltid varje kunds egen underhållshistoria och dokumentationen i anslutning till den och kan tack vare detta också arbeta självständigt på olika arbetsplatser. Säkerheten i arbetet är lika viktig för oss som för våra kunder, vi ser alltid till att vi har ändamålsenlig utrustning och klädsel och vi utbildar vår personal regelbundet.

Industriella investeringsprojekt

Våra produkter ingår ofta i industriella investeringsprojekt. Vi medverkar gärna intensivt redan i planerings- och offertskedet. Vi erbjuder kunden de uppdaterade dokument som behövs och anvisningar via vår elektroniska servicetjänst. Vi hjälper i produktutvecklingen med vår yrkeskunskap och skapar tillsammans med kunden effektiva handlingsmodeller. Ett professionellt och kontrollerat projekt från planeringsskedet fram till leveransen och kontrollen av produkternas livscykel är för oss ett hedersuppdrag.

Försäljning till professionella - JLX Center

Vi levererar dagligen material ur vårt omfattande lager till olika yrkeskunniga inom industrin. Vår styrka är ett brett utbud och synnerligen snabba leveranser. Vi kan också lagra produkter för våra kunders räkning. Bland de hundratals materialen finns säkert en lämplig lösning för till exempel isolering, skydd eller brandsäkerhet. Om vi inte har produkten på hyllan beställer vi den direkt hos tillverkaren. Alla våra material är högklassiga och avsedda för yrkesbruk.