Högklassiga produkter.
Professionell 3D-avbildning.
Innovativ produktutveckling.
Livscykelhantering och föregripande.
Previous
Next

Föt maskin och anläggningsindustrin

Vi levererar maskin- och anläggningsindustrin olika skräddarsydda lösningar för isolering till maskin- och anläggningsindustrin. Vår personliga, föregripande och raska service omfattar också besök för anpassning av isoleringen och regelbundna utvecklingsmöten.

Processunderhåll för professionella

Vi erbjuder skräddarsydda kompensatorlösningar för processunderhåll, isolering-, och underhållsservice och granskningar. Till vår styrka hör förutom erfarenheten och yrkeskunskapen också förhandsplanering och snabba reaktioner vid problem.

Industriella investeringsprojekt

Vi fullföljer industriella investeringsprojekt professionellt och kontrollerat. Vi erbjuder kunden de uppdaterade dokument som behövs och anvisningar via vår elektroniska servicetjänst.

Referenser

Vi har optimerat de industriella produktionsprocesserna och producerat brandsäkerhet allt sedan 1994. Många av våra kunder har medverkat redan från början och det är vi särskilt stolta över.

Försäljning till professionella - JLX Center

Vi levererar dagligen värme- och brandfasta produkter från vårt lager till olika yrkeskunniga inom industrin. Vår styrka är ett brett utbud och synnerligen snabba leveranser. Vid behov lagrar vi också produkter för våra kunders räkning.

Säkra och optimala industriella processer

JLX Industry är ett familjeföretag med långa anor från Raumo som erbjuder sina kunder i industrin övergripande, skräddarsydda och med tanke på energiförbrukningen optimala speciallösningar som vanligtvis anknyter till ett behov eller problem som beror på värme.

Arbetssäkerheten, produktkvaliteten och kontinuerlig verksamhetsutveckling är viktiga för oss. Därför har vår verksamhet certifierats enligt standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Kvalitetscertifikat som beviljats av en tillförlitlig tredje part visar att företagets processer uppfyller de krav som ställs på dem. Å andra sidan visar certifieringen även att verksamheten systematiskt förbättras inom organisationen.