Processunderhåll för professionella

Processunderhåll för professionella

Våra produkter ingår ofta i industriella investeringsprojekt. Vi medverkar gärna intensivt redan i planerings- och offertskedet. Vi erbjuder kunden de uppdaterade dokument som behövs och anvisningar via vår elektroniska servicetjänst. Vi hjälper i produktutvecklingen med vår yrkeskunskap och skapar tillsammans med kunden effektiva handlingsmodeller. Ett professionellt och kontrollerat projekt från planeringsskedet fram till leveransen och kontrollen av produkternas livscykel är för oss ett hedersuppdrag.

Exempel på våra handlingsmodeller:

Kunden behöver kompensatorer för ett projekt som fullföljs utomlands. Utgångsinformationen består av kanalens huvudsakliga mått, material och användningsförhållandena. JLX Industry planerar en kompensator som passar för användningsplatsen och i användningsförhållandena. Industrianläggningens kanal är stor och därför måste kompensatorns stålstomme transporteras till byggarbetsplatsen i delar, eftersom kostnaderna för en vägtransport skulle bli för höga. Vävkompensatorn jämte stålstomme som ska svetsas i kanalen tillverkas i JLX Industrys egen produktion och fraktas till byggarbetsplatsen som en biltransport. Förprodukten monteras ihop på byggarbetsplatsen och vår egen installationsövervakare lägger en sista hand vid produkten, hit hör vävkompensatorns gastäta fogar. Allt efter behov ser JLX Industry också till installationen av kompensatorn i kanalen. Helhetsleveransen överlämnas till kunden på den slutliga användningsplatsen i enlighet med leveransavtalet.

Tillbaka till första sidan