Processunderhåll för professionella

Processunderhåll för professionella

Vi erbjuder skräddarsydda kompensatorlösningar för processunderhåll, isolering-, och installationsservice och granskningar. Till vår styrka hör förutom erfarenheten och yrkeskunskapen också förhandsplanering vilket garanterar så korta driftsavbrott som möjligt. Detta stöds också av våra förhandsinspektioner, produkttillverkning som till och med utförs på plats och ställe och snabba reaktioner vid problem.

Vi erbjuder också avtal om underhåll av kompensatorer som omfattar tjänster enligt överenskommelser som vi ingår från fall till fall: granskningar av kompensatorer och värmekamerainspelningar jämte rapporter, förteckning över kompensatorer med identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter, service- och underhållsplan, underhålls- och installationsåtgärder på kompensatorer, eftergranskning och rapportering.

Vi förvarar alltid varje kunds egen underhållshistoria och dokumentationen i anslutning till den och kan tack vare detta också arbeta självständigt på olika arbetsplatser. Säkerheten i arbetet är lika viktig för oss som för våra kunder, vi ser alltid till att vi har ändamålsenlig utrustning och klädsel och vi utbildar vår personal regelbundet.

Våra produkter är bl.a.:

– vävkompensatorer
– kompensatorer för fläktar
– spiralrör, cylinderskydd
– gummikompensatorer
– metallkompensatorer
– metallslangar

 

referenssi4 referenssi5

Tillbaka till första sidan