Tjänster

3D designservice

Allt utgår ifrån en bra och välfungerande plan. I samarbete med kunden planerar vi en optimal och standardmässig lösning och de bästa materialen. Vi använder de nyaste 3D-programmen som vid behov integreras i kundens eget system. Våra erfarna och yrkeskunniga planerare kan också ge förslag på hur redan existerande produkter kan förbättras och så erbjuda kunderna kostnadseffektivitet och energiinbesparingar.

Produktion och skärningsservice

Förutom planeringen omfattar vår egen produktion också materialanskaffning och lager, CNC-styrd skärning av väv- och isoleringsmaterial och tillverkning i vår egen syateljé och maskinverkstad. Vi garanterar kvalitet i alla skeden, eftersom hela produktionskedjan ligger i våra egna händer. Moderna lokaler och anläggningar möjliggör en effektiv planering för produktionen och vid behov snabba leveranser. Vi använder oss av de bästa materialen och minimerar materialspillet så att vår verksamhet för kunden ska vara transparent och kostnadseffektiv. Vi utbildar vår personal fortgående i yrkeskunskap och säkerheten i arbetet.

Underhållsgranskningar

Vi kartlägger kompensatorerna och behovet av service under drift för förhandsplaneringen så att man kan beställa de kompensatorer som behövs och ordna servicetjänsterna i god tid före driftsstoppen. Det här hjälper oss att kunna uppskatta arbetsinsatsen och sålunda även kostnaderna på förhand. Kunden får en skriftlig rapport över alla inspektioner som vi genomför. Förutom visuell inspektion använder vi oss också av bl.a. värmekamera och andra tekniska hjälpmedel.

Installations- och underhållsservice

Vår erfarna servicepersonal installerar kompensatorerna enligt principen om nyckeln i handen och övervakar också installationen enligt önskemål. Vår servicepersonal har många års erfarenhet av underhåll och tillverkning av kompensatorer. Vi reparerar vid behov också kompensatorernas ståldelar. Vi erbjuder också avtal om underhåll av kompensatorer som omfattar tjänster enligt överenskommelser som vi ingår från fall till fall: granskningar av kompensatorer och värmekamerainspelningar jämte rapporter, förteckning över kompensatorer med identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter, service- och underhållsplan, underhålls- och installationsåtgärder på kompensatorer, eftergranskning och rapportering.

Lager

Vi levererar dagligen produkter ur vårt omfattande lager till olika yrkeskunniga inom industrin. Vår styrka är ett brett utbud och synnerligen snabba leveranser. Vid behov lagrar vi också produkter för våra kunders räkning. Alla våra material är högklassiga och avsedda för yrkesbruk.